Czas czytania: < 1 minuta

Program pomocy przyjęty przez Polskę, a zatwierdzony wczoraj przez Komisję Europejską, przewiduje wsparcie w formie gwarancji na pożyczki zaciągane przez przedsiębiorstwa, których działalność ucierpiała wskutek pandemii koronawirusa.

Na podstawie programu Polska będzie mogła udzielić gwarancji publicznych do 100 mld złotych.

Wsparcie płynności przedsiębiorstw

Celem przyjętych regulacji jest wsparcie ciągłości finansowania przedsiębiorstw w celu zapewnienia kontynuowania ich działalności. W ocenie KE kluczowym obszarem jest „zaspokojenie pilnego zapotrzebowania przedsiębiorstw na środki obrotowe lub inwestycyjne”.

W rezultacie gwarancje będą obejmowały pożyczki obrotowe i inwestycyjne i mają być kierowane do dużych i średnich polskich przedsiębiorstw.

Gwarancje mogą pokryć do 90%, a w przypadku pożyczek o wartości nominalnej do 800 000 euro – nawet 100% ryzyka związanego z pożyczkami.

Założenia programu pomocy

Program musiał spełnić warunki określone w tymczasowych ramach pomocy państwa przyjętych przez KE w związku z pandemią koronawirusa[1], między innymi:

  • kwota głównej pożyczki na przedsiębiorstwo jest ograniczona do kwoty, która jest niezbędna do pokrycia jego zapotrzebowania na płynność w przewidywalnej przyszłości,
  • gwarancje będą udzielane do 31 grudnia 2020 r.,
  • okres gwarancji = maksymalnie 2 lata,
  • gwarancje mogą być udzielane przedsiębiorstwom, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji ekonomicznej[2].

O szczegółach nowych rozwiązań będziemy informować w kolejnych wpisach.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_596

Więcej informacji:

Justyna Korycka
Partner, adwokat
justyna.korycka@olesinski.com
+48 604 751 056

Jacek Łuczyński
Senior consultant, dział prawny
jacek.luczynski@olesinski.com
+48 532 856 737


[1] Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 z dnia 19 marca 2020 r.

[2] W rozumieniu rozporządzenia KE nr 651 / 2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.