Brak odsetek za zwłokę w PIT za 2019 r.

pit-brakodsetek
Czas czytania: 2 minuty

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące zaniechania poboru odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. Jest to rozporządzenie wykonawcze delegacji ustawowej zawartej w Specustawie w sprawie koronawirusa.

Rozporządzenie to zostało wprowadzone w związku z odroczeniem terminu na złożenie zeznania podatkowego osób fizycznych do 1 czerwca 2020 r. z uwagi na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19. Dotychczasowe przepisy zezwalały wprawdzie na złożenie zeznania podatkowego przez osoby fizyczne oraz uregulowanie zobowiązania wynikającego ze złożonego zeznania w późniejszym terminie, niemniej jednak nie wyłączały w takiej sytuacji naliczenia odsetek od zaległości podatkowych.

W omawianym rozporządzeniu Minister Finansów precyzuje, że od zaległości podatkowych wynikających z zeznań podatkowych osób fizycznych, tj. zeznania PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39 złożonych w terminie do 1 czerwca 2020 r., nie będą naliczane odsetki. Jest jednak jeden warunek – zobowiązanie to musi zostać uregulowane do 1 czerwca 2020 r. W przeciwnym razie, zobowiązanie podatkowe należy uregulować wraz z odsetkami naliczonymi za cały okres pozostawania w zwłoce tj. od 1 maja 2020 r.

Przez zobowiązanie podatkowe należy rozumieć należny podatek, wynikający z zeznań podatkowych oraz nadwyżkę podatku należnego nad sumą pobranych lub należnych zaliczek. Minister Finansów wskazuje także, że przez zapłatę (uregulowanie) zobowiązania podatkowego należy rozumieć zaliczenie nadpłaty lub zaliczenie zwrotu podatku w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.

Niezależnie od rocznych zeznań podatkowych, których terminy na złożenie zostały odroczone, warto pamiętać o terminowym złożeniu deklaracji DSF-1 o wysokości daniny solidarnościowej za 2019 r. Termin na złożenie tej deklaracji nie został odroczony i upływa 30 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 maja 2020 r. Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się klikając tutaj.

AUTOR

Magdalena Lasota
Consultant | Dział prawny
magdalena.lasota@olesinski.com

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Wojciech Fryze
Partner | Adwokat
wojciech.fryze@olesinski.com
+48 728 403 393