Nowe prawo umożliwi odgórne zobowiązanie przedsiębiorcy do zagospodarowania cudzych odpadów