Zastrzeżenie prawne

Wszelkie wyjaśnienia i publikacje znajdujące się w serwisie www.prawokoronawirus.pl mają charakter informacji natury ogólnej i nie stanowią porady prawnej. Ze względu na bardzo szybkie tempo zmian prawnych i sytuacji na rynku w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zamieszczone w serwisie informacje mogą okazać się niepełne lub nieaktualne. Dlatego, przed podjęciem w oparciu o nie jakichkolwiek działań, bezwzględnie zalecamy zasięgnięcie indywidualnej porady. Informacje zawarte w serwisie nie mogą zastępować zasięgnięcia takiej porady, chociaż Olesiński i Wspólnicy sp.k. dokłada wszelkich starań, aby zawartość serwisu była regularnie aktualizowana, kompletna i wiarygodna. W konsekwencji Olesiński i Wspólnicy sp.k. nie może udzielić żadnej gwarancji, zarówno wyrażonej w sposób jednoznaczny, jak i dorozumiany, że prezentowane w serwisie treści pozbawione są wszelkich błędów i niedokładności.

Olesiński i Wspólnicy sp.k. oraz jej pracownicy i współpracownicy nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie straty, jakie mogłyby powstać w wyniku korzystania z serwisu, w szczególności na skutek zaistnienia wskazanych wyżej ewentualnych błędów lub braków, jak również na skutek ewentualnych działań podjętych w oparciu o prezentowane treści lub rezultaty ich użycia, czy podjęte w oparciu o nie decyzje.

Olesiński i Wspólnicy sp.k. zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników, ze skutkiem na dzień publikacji.