FAQ – postępowanie sądowe

Czas czytania: 2 minuty

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

Czy w związku z koronawirusem zostaną odwołane rozprawy?

W większości przypadków tak, na czas określony. Przykładowo sądy z apelacji wrocławskiej i warszawskiej odwołały w związku z wirusem COVID-19 praktycznie wszystkie rozprawy do dnia 31 marca 2020 r. Wyjątkiem są sprawy pilne, m.in. dotyczące tymczasowego aresztowania, ochrony małoletnich czy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zalecane jest śledzenie strony internetowej wybranego sądu, na których zamieszczane są bieżące komunikaty oraz listy spraw, które się odbędą.

Czy mogę nie stawić się na rozprawie, na którą zostałem wezwany jako strona/świadek, z uwagi na domową kwarantannę?

Co do zasady usprawiedliwieniem nieobecności w przypadku choroby jest zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności brak stawiennictwa w sądzie nie powinien mieć negatywnych konsekwencji – przy czym ocena każdego przypadku należy do sędziego. W przypadku domowej kwarantanny należy na kolejnej rozprawie wyjaśnić przyczyny braku stawiennictwa. Oczywiście jeżeli rozprawa została odwołana, nie ma konieczności stawiennictwa.

Czy mogę się nie stawić na rozprawie, na którą zostałem wezwany jako świadek, z uwagi na obawę przed zakażeniem koronawirusem w miejscach publicznych?

Sama obawa przed zakażeniem wirusem COVID-19 nie wydaje się wystarczającą podstawą do odmowy stawiennictwa. W praktyce każdy przypadek powinien być jednak oceniany indywidualnie, np. osoby starsze (zwłaszcza z powikłaniami zdrowotnymi) jako grupa o podwyższonym ryzyku może mieć uzasadnione obawy przed stawiennictwem w sądzie.

Czy mogę stawić się na rozprawie w charakterze publiczności?

W części sądów dla ochrony zdrowia pracowników przed koronawirusem wprowadzono ograniczenia wejścia jedynie w celu uczestniczenia w rozprawie. Przed uczestnictwem należy zapoznać się z aktualnymi komunikatami na stronie sądu.

Czy w przypadku odroczenia ogłoszenia orzeczenia w związku środkami bezpieczeństwa przeciwko koronawirusowi, będzie ono wydane?

Co do zasady tak. Z informacji podawanych przez sądy wynika, że w sprawach takich dojdzie do wydania orzeczenia. Zaleca się jednak brak obecności stron i uzyskanie informacji o wyroku telefonicznie.

Czy w przypadku zamknięcia sądów, złożone pisma będą wywierać skutek (np. przerwanie przedawnienia)?

W przypadku ewentualnego zamknięcia biur podawczych z uwagi na ochronę przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa (obecnie brak jednak takich sygnałów), najlepiej nadać pismo przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty polskiej – wówczas data nadania traktowana jest jako data złożenia pisma.

autor

Michał Wach
Senior Consultant | Radca prawny
michal.wach@olesinski.com
+48 696 802 975

opiekun merytoryczny

Tomasz Wróblewski
Senior Manager | Adwokat
tomasz.wroblewski@olesinski.com
+48 795 431 603