Komisja Europejska zmienia przepisy o funduszach unijnych w celu walki ze skutkami pandemii koronawirusa

Czas czytania: < 1 minuta

Projekt rozporządzenia zmieniającego regulacje dotyczące wykorzystywania środków z funduszy unijnych został opublikowany w dniu 13 marca 2020 r.

Komisja chce uelastycznienia przepisów dotyczących wydatkowania środków, które do tej pory nie zostały wykorzystane w ramach programów operacyjnych i które w normalnych warunkach podlegałyby zwrotowi do budżetu UE.

Według aktualnych założeń, państwa członkowskie będą miały do dyspozycji około 37 mld euro, z tego Polska około 7,5 miliarda euro; między innymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mają one uzyskać większą swobodę we wdrażaniu zmian w programach operacyjnych, a stosowanie przepisów ma stać się bardziej elastyczne.

Obszary wsparcia (priorytety) proponowane przez KE:

  • ochrona zdrowia publicznego, tj. wydatki na sprzęt szpitalny, inhalatory, maski;
  • zapewnienie płynności finansowej MŚP poprzez wsparcie dla kapitału obrotowego MŚP oraz
  • zabezpieczenie systemów zatrudnienia krótkoterminowego.

W aktualnym kształcie rozporządzenie wskazuje na kierunek działań, nie zawiera szczegółów, które prawdopodobnie będą regulowane m.in. w krajowych przepisach wykonawczych i w umowach z beneficjentami.

Komisja wnosi o podjęcie działań przez Parlament Europejski i Radę w ciągu 2 tygodni. Ostatecznego brzmienia rozporządzenia można zatem spodziewać się w ciągu kilku – kilkunastu dni.

Rozporządzenie ma wejść w trybie pilnym, a wsparcie będzie obejmowało wstecznie działania podjęte od 1 lutego 2020 r.

W założeniu państwa członkowskie powinny niezwłocznie rozpocząć zawieranie umów z beneficjentami.

***

Niezależnie od działań Komisji Europejskiej czekamy na zmiany w krajowych przepisach dotyczących pomocy publicznej oraz na propozycje środków pomocowych (np. dotacji, pożyczek, gwarancji) ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, ARP czy PFR. O tych wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco.

Autor

Jacek Łuczyński
Senior Consultant | Dział prawny
jacek.luczynski@olesinski.com
+48 532 856 737