Przesunięcie terminów na przekazanie raportów rocznych i kwartalnych przez emitentów

Czas czytania: 2 minuty

Emitenci papierów wartościowych otrzymali dodatkowy czas na dochowanie ciążących na nich obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych. Chodzi m.in. o istotne dla spółek publicznych terminy dotyczące publikacji raportu rocznego oraz raportu za pierwszy kwartał 2020 r. To kolejne ułatwienie wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej 1.0. – pozostałe zmiany istotne dla spółek giełdowych opisaliśmy w artykule pod tym linkiem.

Raport kwartalny za pierwszy oraz drugi kwartał

Termin na publikację raportów okresowych za kwartały rozpoczynające się po 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż 1 maja 2020 r. zostały przedłużone o 60 dni.

W związku z powyższym raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny powinien zostać przekazany nie później niż 120 dni po zakończeniu danego kwartału .

Powyższe przedłużenia obowiązują odpowiednio w sytuacjach, gdy rok obrotowy emitenta nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jednak zakończy się najpóźniej w dniu 1 maja 2020 r.

Raport półroczny

Rozporządzenie nie reguluje terminów publikacji raportów półrocznych oraz skonsolidowanych raportów półrocznych – raporty te powinny więc niezmiennie zostać przekazane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego (tj. zasadniczo do końca września 2020 r.).

Raport roczny

Termin na publikację raportów okresowych za rok obrotowy kończący się po 30 grudnia 2019 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2020 r.,został przedłużony o 2 miesiące.

W związku z powyższym raport roczny i skonsolidowany raport roczny powinien zostać opublikowany nie później niż 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.

Oznacza to, że w sytuacjach, gdy rok obrotowy emitenta pokrywa się z rokiem kalendarzowym raport roczny za 2019 rok powinien zostać opublikowany do końca czerwca 2020 r.

Jeżeli rok obrotowy emitenta nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – powyższe przedłużenie o 2 miesiące stosuje się odpowiednio, o ile rok obrotowy zakończy się najpóźniej 30 kwietnia 2020 r.

Termin na przekazanie raportów rocznych jest konsekwencją wydłużonego o 2 miesiące terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych przez spółki giełdowe (szerzej o nowych terminach tutaj).

Powyższe zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Poza wskazanymi terminami, rozporządzenie zmienia także szereg innych dotyczących różnych podmiotów rynku kapitałowego, takich jak firmy inwestycyjne, fundusze inwestycje, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń, instytucje finansowe i inne.

Rozporządzenie obowiązuje od 7 kwietnia 2020 r.  Z pełną jego treścią można zapoznać się klikając tutaj.

Autorzy

Anna Czornik
Senior Consultant | radca prawny
anna.czornik@olesinski.com
+48 735 914 307

Cyryl Szudra
Senior Consultant | dział prawny
cyryl.szudra@olesinski.com
+48 532 856 738

opiekun merytoryczny

Michał Bogacz
Senior Manager | radca prawny
michal.bogacz@olesinski.com
+48 664 920 360