Tarczowe zamieszanie w HR – czyli medialny szum o Tarczę 3.0

tarczowe-zamieszanie-hr
Czas czytania: 2 minuty

Wiemy, że w ostatnim czasie do Pracodawców docierały różne, często sprzeczne, informacje związane z kolejnymi wersjami tarczy i zakresem ich oddziaływania na szeroko rozumiane prawo pracy i możliwość korzystania z dofinansowania z FGŚP.


Porządkując to medialne zamieszanie, poniżej kilka faktów.

Prace nad przepisami określanymi pierwotnie jako Tarcza 4.0 przyspieszyły – te rozwiązania zaczęły obowiązywać od 16 maja. Natomiast na dłuższy w miejscu stanęły prace nad regulacjami pierwotnie określanymi medialnie jako Tarcza 3.0. 22 maja pojawił się projekt Tarczy 4.0.

TARCZA USTAWA SZCZEGÓŁY
Tarcza 1.0 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 02.03.2020 r. tzw. „Ustawa COVID”

Pierwsze rozwiązania związane z przeciwdziałaniem COVID – 19; m.in. dofinansowanie z FGŚP, wsparcie od Starosty itd.
Tarcza 2.0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Nowelizacja wcześniejszych ustaw w tym Ustawy COVID tzw. Tarczy 1.0 (rozszerzenie zakresu Tarczy 1.0. + wprowadzenie nowych rozwiązań).
Tarcza 3.0. (wcześniej określana jako 4.0.) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – obowiązująca od 16 maja Nowelizacja wcześniejszych ustaw w tym Ustawy COVID tzw. Tarczy 1.0 (rozszerzenie zakresu Tarczy 1.0. + wprowadzenie nowych rozwiązań). Uwaga: z punktu widzenia dofinansowań do wynagrodzeń brak istotnych zmian. Wprowadzono m.in. potwierdzenie możliwości zastosowania rozwiązań z Tarczy 1.0 dla cudzoziemców; zmianę limitów potrąceń z wynagrodzeń pracowników, którzy mają na utrzymaniu członka rodziny nieosiągającego dochodu;  rozszerzenie kręgu podmiotów korzystających ze zwolnienia z ZUS za kwiecień i maj.
Tarcza 4.0 (wcześniej określana jako 3.0) 22.05 pojawił się rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Kolejne posiedzenie Sejmu, którym możliwe są prace nad ww. projektem zaplanowane jest na 27.05 Planowany zakres regulacji wg. projektu na 22.05 – m.in.:

możliwość uzyskania dofinansowania z FGŚP bez wprowadzenia przestoju/obniżonego czasu pracy; doprecyzowanie zasad pracy zdalnej;zmiany dot. zasiłków opiekuńczych;możliwość udzielenia pracownikowi urlopu bez jego zgody;wprowadzenie limitu odpraw/odszkodowań;możliwość zawieszenia ZFSS w porozumieniu z ZZ;możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji;możliwość obniżenia etatu/wprowadzenia przestoju w zw z Covid na okres do 6 miesięcy w razie istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń w zw. z Covid;
Szczegółowe informacje o zapowiadanych zmianach w ramach Tarczy 4.0 w osobnym wpisie na www.prawokoronawirus.pl 
Tarcza finansowa PFR brak ustawy => regulamin/podręcznik PFR Instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową przedsiębiorców – niezwiązana bezpośrednio z ochroną miejsc pracy

AUTORZY

Anna Chrobot
Partner | Adwokat
anna.chrobot@olesinski.com
+48 604 127 482

Lucyna Brayshaw
Partner | Radca prawny
lucyna.brayshaw@olesinski.com
+48 666 036 959

Ludmiła Łuczak
Manager | Radca prawny
ludmila.luczak@olesinski.com
+48 602 721 249