Uproszczona restrukturyzacja – odpowiedź na problemy finansowe przedsiębiorców

uproszczona restrukturyzacja
Czas czytania: 2 minuty

Obostrzenia związanie z pandemią COVID-19 uderzyły w finanse wielu polskich przedsiębiorców. Dla tych, którzy utracili już płynność lub spodziewają się, że wkrótce może do tego dojść, rząd oferuje kolejną formę pomocy – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i zmiany dotyczące upadłości.

Co ważne – postępowanie to kierowane jest do każdego niewypłacalnego albo zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorcy – niezależnie od powodów tego stanu (a zatem, czy wpływ na sytuację majątkową miał COVID-19, czy inne przyczyny).

Uwaga: poniżej przedstawiamy podstawowe założenia uproszczonej restrukturyzacji w oparciu o projekt ustawy.

Czym będzie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Na bazie Prawa restrukturyzacyjnego, aby uzyskać ochronę sądową majątku, dłużnik powinien złożyć do sądu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Założeniem uproszczonej procedury ma być samodzielne otwarcie postępowania przez przedsiębiorcę bez udziału sądu. Warunkiem jego otwarcia powinny być dodatkowo:

  1. zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie nadzorował cały proces (tzw. nadzorca układu);
  2. dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) o wszczęciu takiej restrukturyzacji.

Kolejno dłużnik będzie miał 4 miesiące na to, aby wypracować porozumienie z wierzycielami, zebrać ich głosy, zawrzeć układ i wnieść do sądu o zatwierdzenie tak przyjętego układu (więcej o tym, czym jest układ i restrukturyzacja można przeczytać tutaj oraz tutaj). Jeśli sąd nie dopatrzy się uchybień w zawartym układzie, przedsiębiorca będzie mógł spłacać zobowiązania według nowych zasad.

Korzyści uproszczonej restrukturyzacji

Aby otworzyć postępowanie, przedsiębiorca nie będzie musiał oczekiwać na decyzję sądu, co w praktyce może zająć nawet kilka miesięcy. Pozwoli to więc na szybką reakcję.

Taka oszczędność czasu spowoduje, że majątek firmy znajdzie się pod ochroną nawet z dnia na dzień (w zależności od terminu publikacji w MSiG).

Ochrona taka w trakcie postępowania będzie polegać m.in. na:

  1. zawieszeniu egzekucji i zakazie wszczynania egzekucji wierzytelności objętych układem;
  2. niemożliwości spłaty wierzytelności objętych układem;
  3. zakazie wypowiadania przez kontrahentów np. umów najmu lub umów kredytu.

Bezpieczeństwo członków zarządu

Planowane jest również wprowadzenie niezmiernie istotnej zmiany w zakresie majątkowej odpowiedzialności członków zarządu (osoby takie odpowiadają bowiem osobiście za zobowiązania spółki, jeśli w terminie 30 dni od powstania niewypłacalności nie zostanie złożony wniosek upadłościowy lub nie zostanie otwarte postępowanie restrukturyzacyjne).

Według założeń ustawy członkowie zarządu nie będą odpowiadać za zobowiązania spółki, jeśli w terminie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (ww. 30 dni) przedsiębiorca dokona obwieszczenia w MSiG o otwarciu uproszczonej restrukturyzacji a w wyniku tej procedury zatwierdzony zostanie układ. Nawet jeśli układu nie uda się zawrzeć – zarząd nadal będzie chroniony. Warunkiem jednak dalszej ochrony ma być np. złożenie w terminie 7 dni od umorzenia uproszczonej procedury zwykłego wniosku upadłościowego lub zwykłego wniosku restrukturyzacyjnego, w wyniku którego dojdzie do otwarcia restrukturyzacji

Jest to ważna nowość, która ma zagwarantować niezagrożoną pozycję zarządzających, którzy zdecydują się na naprawę przedsiębiorstwa.

Wierzyciele również chronieni

Aby zminimalizować ryzyko nieuczciwych zachowań dłużników (np. przesunięcia majątkowe), ustawa ma wprowadzić także zabezpieczenia dla wierzycieli.

Po pierwsze, restrukturyzowany przedsiębiorca nie będzie mógł dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (np. nietypowe dla takiej firmy rozporządzanie majątkiem) bez zgody nadzorcy układu.

Co więcej, jeśli przedsiębiorca otworzy postępowanie w złej wierze – czyli np. w celu wyrządzenia wierzycielom szkody, będzie odpowiadał za taki uszczerbek majątkowy.  

Okiem eksperta

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców, szczególnie tych znajdujących się w trudnej sytuacji, to dobry kierunek. Ci, którzy dostrzegają już pierwsze symptomy problemów z płynnością powinni z niecierpliwością oczekiwać na uchwalenie projektowanej ustawy.

AUTOR:

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska
Senior Consultant | Radca prawny
paulina.siemiatkowska@olesinski.com
+48 539 733 665

OPIEKUN MERYTORYCZNY:

Rafał Olesiński
Partner zarządzający | Adwokat
rafal.olesinski@olesinski.com
+48 602 772 828