pandemia-projekty-unijne
Czas czytania: 2 minuty

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na świecie dotyka coraz szerszych obszarów działalności i może wpływać również na inwestycje unijne. Dlatego w minioną sobotę (14.03.2020 r.) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) opublikowało na swojej stronie zalecenia dla instytucji udzielających pomocy (np. PARP, NCBR, urzędów marszałkowskich itp.), aby minimalizować wpływ pandemii na projekty unijne i podmioty posiadające / planujące ubieganie się o dofinansowania. Są to póki co zalecenia, konkretne działania podejmowane będą na poziomie odpowiednich instytucji.

Na ten moment pojawiają się sugestie, aby np.:

  • wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które właśnie trwają,
  • wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych,
  • zmienić plan kontroli wydatków z funduszy unijnych i część z nich przesunąć na później.

Przykładowo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zmienia aktualnie regulaminy konkursów, aby zapewnić możliwość zorganizowania panelu ekspertów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przesuwa niektóre terminy naborów oraz odwołuje osobiste spotkania z interesantami.

Ale to nie wszystko – konieczne są też działania wspierające przedsiębiorców, którzy w wyniku pandemii notują opóźnienia w realizacji projektów i nie są w stanie wywiązać się ze wszystkich swoich obowiązków dotacyjnych w terminie. Być może dla części z nich będzie to oznaczać przerwanie projektów i zaprzestanie prac.

Umowy o dofinansowanie przewidują zazwyczaj postępowanie na wypadek pojawienia się siły wyższej, a Ministerstwo wskazuje na możliwość aneksowania umów,  ale jak samo podkreśla w swoich rekomendacjach:

„skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego jednostkowego przypadku.”

Dlatego, z jednej strony należy spodziewać się pewnej elastyczności, ale z drugiej nie wszyscy z tej elastyczności będą mogli skorzystać. Problemy w realizacji projektów mogą mieć bowiem różne podłoże, podobnie jak opóźnienia w projektach mogą mieć różne konsekwencje i wpływ na jego losy.

Dodatkowo Minister FiPR zapewnia, że trwają prace na poziomie Komisji Europejskiej nad rozwiązaniami, które pozwolą na bardziej elastyczne podejście do projektów realizowanych z Funduszy UE. Czekamy na konkrety i będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jedno nie ulega wątpliwości:

·    jeśli dzieje się cokolwiek niepokojącego w projekcie,
·   są jakiegokolwiek sygnały o zagrożeniach dla jego realizacji w terminie, a tym bardziej realizacji w ogóle,
·  lub istnieje ryzyko nieosiągnięcia lub nieutrzymania wskaźników realizacji projektu,

konieczne jest działanie i niezwłoczny kontakt z instytucją udzielającą pomocy, aby możliwie szybko zabezpieczyć ten obszar przed negatywnymi konsekwencjami. Sytuacja jest wyjątkowa nie tylko dla przedsiębiorców, ale tez instytucji, do których pytania, wątpliwości i wnioski napływają już w ogromnych ilościach.

Autor:

Marta Hausmann-Kostka
Senior Manager | Radca prawny
marta.hausmann@olesinski.com
+48 664 920 429