Zdalne działanie organów spółek

Wśród zmian ustawowych, wprowadzonych w odpowiedzi na epidemię koronawirusa znalazła się możliwość prowadzenia obrad przez organy spółek z o.o. i spółek akcyjnych w formie zdalnej.