Zmiany w prawie podatkowym w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0.

prawo podatkowe a tarcza 4.0
Czas czytania: 2 minuty

W najnowszym projekcie tzw. Tarczy, który 27 maja trafił pod obrady parlamentu znalazły się rozwiązania w zakresie prawa podatkowego mające na celu rozbudowanie dotychczasowych form wsparcia dla przedsiębiorców.

Projekt najprawdopodobniej zostanie jeszcze doprecyzowany, ale już teraz warto zwrócić uwagę na propozycję rządu w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odszkodowań i kar umownych poniesionych z powodu COVID-19 oraz na zawieszenie terminów w zakresie krajowych schematów podatkowych do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Najważniejsze propozycje zmian specustawy w zakresie podatków:

PIT/CIT

  • Możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19;
  • Dodanie do listy darowizn, mogących obniżyć podstawę opodatkowania darowizn na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej;
  • Możliwość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta i od której upłynęło jedynie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie (pierwotny termin wynosił 90 dni);
  • W przypadku podatników, którzy wybrali na 2020 uproszczoną formę wpłacania zaliczek – powstanie możliwość zmniejszenia wysokości zaliczek o wierzytelności, którym upłynęło 30 dni od dnia terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie, do okresu w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta:

PIT

  1. o 17% wartości wierzytelności – w przypadku podatnika opodatkowanego wg skali (17%/32%);
  2. o 19% wartości wierzytelności – w przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym (19%).

CIT

  1. o 9% wartości wierzytelności – w przypadku małego podatnika;
  2. o 19% wartości wierzytelności – w przypadku pozostałych podatników.

Obniżkę stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

  • Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny rzeczowej w postaci laptopów lub tabletów przekazanej od 1 stycznia do 30 wrześnie 2020 do m.in. szkół, uczelni, organizacji pożytku publicznego.

Ordynacja Podatkowa

  • Zawieszenie terminów dotyczących krajowych schematów podatkowych w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a w przypadku transgranicznych schematów podatkowych nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2020 r. wszystkie terminy dotyczące transgranicznych schematów podatkowych zostaną odwieszone, zaś w przypadku krajowych schematów podatkowych najprawdopodobniej pozostaną one nadal zawieszone – o ile rząd nie odwoła na dniach stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

AUTORZY

Wojciech Fryze
Partner | Adwokat
wojciech.fryze@olesinski.com
+48 728 403 393

Michał Linkiewicz
Senior Consultant | Dział podatkowy
michal.linkiewicz@olesinski.com
+48 880 349 889